Katedra Paleontologii i Stratygrafii
Skład osobowyKierownik
Prof. dr hab. inż. Edward Głuchowski Kierownik Katedry edward.gluchowski@us.edu.pl w.433 p.806
Sekretariat
mgr Grażyna Kisiel sekretariat gkisiel@wnoz.us.edu.pl w.279 p.808
Pracownicy naukowi
Prof. zw. dr hab. Grzegorz Racki profesor zwyczajny racki@us.edu.pl w.229 p.819
dr hab. Paweł Filipiak adiunkt pawel.filipiak@us.edu.pl w.346 p.824
dr hab., prof. U¦ Mariusz Salamon profesor paleo.crinoids@poczta.fm w.277 p.805
dr hab., prof. U¦ Michał Zatoń  profesor mzaton@wnoz.us.edu.pl w.476 p.804
dr Katarzyna D±browska-Zapart  adiunkt katarzyna.dabrowska-zapart@us.edu.pl w.477 p.820
dr Michał Rakociński adiunkt rakocinskimichal@wp.pl w.343 p.815
dr Tomasz Wrzołek starszy wykładowca wrzolek@us.edu.pl w.322 p.803
dr Wojciech Krawczyński starszy wykładowca wojciech.krawczynski@us.edu.pl w.349 p.206lab
Doktoranci
mgr Zuzanna Wawrzyniak doktorant zuza.wawrzyniak@gmail.com w.474 p.822
mgr Krzysztof Brom doktorant krzysztofbrom@gmail.com w.883 p.701
mgr Dawid Trzęsiok doktorant
mgr Krzysztof Broda doktorant krzybroda@wp.pl w.377 p.807
Pracownicy techniczni
mgr Kazimiera Chłopek pracownik naukowo-techniczny chlopek@wnoz.us.edu.pl w.477 p.820


Byli pracownicy

Prof. zw. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz (1930—2014)
dr Andrzej Boczarowski — obecnie Zakład Biogeografii i Dydaktyki Geografii
dr Elena Yazykova — obecnie Uniwersytet Opolski      eyazykova@uni.opole.pl
dr Elena Sokiran — obecnie VNIGRI – Sankt Petersburg (Rosja)      spiriferida@mail.ru
dr Agnieszka Pisarzowska — obecnie Laboratorium Geochemii Izotopów ING PAN, Kraków      ndpisarz@cyf-kr.edu.pl
dr Małgorzata Sobstel
mgr Marcin Lewandowski      marlew@poczta.onet.pl
mgr Ewelina Borcuch      eveglider@o2.pl
dr Rafał Lach      rafal_lach86@o2.pl

 

Wykonał W. Krawczyński (2009)