dr hab., prof. UŚ Mariusz Salamon

    CV:

  • 1998: magister geologii o specjalności paleontologia i stratygrafia (Uniwersytet Śląski)
  • 2003: doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii (Uniwersytet Śląski)
  • 2011: doktor habilitowany (Uniwersytet Śląski) 
paleo.crinoids@poczta.fm

Adresy:

            tel. 32--3689-277,
            fax. 32--291-58-65; Stanowisko i pełnione funkcje: Zainteresowania naukowe: Ważniejsze publikacje: 
Wykonał W. Krawczyński (2009)