dr Michał Rakociński


    CV:
  • 2006 — magister geologii o specjalności paleontologia i stratygrafia (Uniwersytet Śląski)
    "Paleoekologia amonitowatych z famenu Kowali (Góry Świętokrzyskie)"


  • 2014 — doktor Nauk o Ziemi w zakresie geologii (Uniwersytet Śląski)
    "Środowiska sedymentacji wapieni głowonogowych w późnym dewonie Polski południowej – implikacje paleoekologiczne" 
 
michal.rakocinski@us.edu.pl
lub
rakocinskimichal@wp.pl


Google Scholar Profile

ResearchGate Profile

 

Adresy:

            tel. 32--3689-343,
            fax. 32--291-58-65; Stanowisko i pełnione funkcje: Zainteresowania naukowe: Granty:

Kierownictwo grantów:

Współuczestnictwo w grantach (główny wykonawca):

Współpraca w grantach:
Stypendia: Ważniejsze publikacje:

 
Wykonał W. Krawczyński (2009)