dr Katarzyna D±browska-Zapart
dr Katarzyna D±browska-Zapart


     CV:


Adresy:
Praca: Uniwersytet ¦l±ski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Paleontologii i Stratygrafii, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec;
tel. 32--3689-477 lub 32--291-83-81 w.477,
fax. 32--291-58-65


Stanowisko i pełnione funkcje: Zainteresowania naukowe: Ważniejsze publikacje i prace archiwalne:
Publikacje w materiałach konferencyjnych i abstrakty konferencyjne:


Wykonał W. Krawczyński (2014)