mgr Kazimiera Chłopek

    CV:

  •        1973: magister inżynier (Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH, Kraków)


 
chlopek@wnoz.us.edu.pl


Adresy:

            tel. 32--3689-477,
            fax. 32--291-58-65; Stanowisko i pełnione funkcje:
Zainteresowania naukowe:
Ważniejsze publikacje: