mgr Krzysztof Brom

    CV:

 • 2012: magister biotechnologii środowiskowej o specjalności fizjologia zwierząt i ekotoksykologia
  (WBiOŚ, Uniwersytet Śląski)
  praca magisterska: "Ekspresja białek stresu u stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) po zastosowaniu pestycydu w warunkach laboratoryjnych" 
krzysztofbrom@gmail.com

Adresy:

            tel. 32--3689-883,
            fax. 32--291-58-65; Stanowisko i pełnione funkcje: Zainteresowania naukowe: Ważniejsze publikacje:

Publikacje popularno-naukowe:

Materiały i abstrakty konferencyjne:

 • Brom Krzysztof R. i Skreczko Sylwia, 2016: Morfologiczna różnorodność mikrostruktur występujących w wybranych muszlach małżów oraz ich implikacje ekologiczne. II Konferencja Kół Naukowych WNoZ, Barbórka 2015, WNoZ, Sosnowiec, 2.12.2015 r. [referat]

 • Skreczko Sylwia i Brom Krzysztof R., 2016: Wstępne badania roślinności torfowiska "Zapadź" (Dolina Górnej Wisły). II Konferencja Kół Naukowych WNoZ, Barbórka 2015, WNoZ, Sosnowiec, 2.12.2015 r. [poster]

 • Brom Krzysztof R. i Skreczko Sylwia, 2016: Testowanie hipotez statystycznych w programie Paleontological Statistics - PAST. Młodzi w paleontologii VIII, Opole, 18–19.11.2016 r. [referat]

 • Leśko Katarzyna, Salamon Mariusz A., Brom Krzysztof R. i Brachaniec T., 2016: Dwarfism of irregular echinoids from Poland during the Campanian–Maastrichtian Boundary Event (CMBE). 35th International Geological Congress, Kapsztad, Republika Południowej Afryki, 27.08–04.09.2016 r. [poster]

 • Brom Krzysztof R., Szopa Krzysztof i Gawęda Aleksandra, 2016: Trace elements bioaccumulation ability of selected freshwater bivalve shells. Goldschmidt Conference, Yokohama, Japonia, 26.06–01.07.2016 r. [poster]

 • Wieczorek Anna i Brom Krzysztof R., 2015: Współczesne oraz historyczne koncepcje na temat powstania życia na Ziemi. Konferencja Kół Naukowych WNoZ, Barbórka 2015, WNoZ, Sosnowiec, 4.12.2015 r. [referat]

 • Brom Krzysztof R., 2015: Mikrostruktury występujące w muszli przegrzebka wielkiego (Pecten maximus), jako przykład adaptacji przeciwko drapieżnictwu. Konferencja Kół Naukowych WNoZ, Barbórka 2015, WNoZ, Sosnowiec, 4.12.2015 r. [referat]

 • Leśko Katarzyna, Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Brom Krzysztof R. i Salamon Mariusz A., 2015: Mesozoic neptunian dikes from southern Poland – insights into the fossil cryptic echinoderm fauna. 2015 The Geological Society of America, Annual Meeting in Baltimore, Maryland, USA, 1–4.11.2015 r. [poster]

 • Brom Krzysztof R., Salamon Mariusz A., Szopa Krzysztof i Brachaniec Tomasz, 2015: The Lilliput Effect in crinoids at the end of the Ocean Anoxic Event 2: Case study from Poland. 2015 The Geological Society of America, Annual Meeting in Baltimore, Maryland, USA, 1–4.11.2015 r. [poster]

 • Brom Krzysztof R. i Szopa Krzysztof, 2015: Preliminary SEM investigation of some bivalve shells. XXIInd Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Sandomierz, 08–11.10.2015 r. [poster]

 • Brom Krzysztof R., 2015: Heavy metals bioaccumulation ability of selected bivalve shells. International Scientific Session Environmental management: Theory and Application, Katowice, 24.06.2015 r. [referat]

 • Brom Krzysztof R., 2014: Metody mikroskopowe używane w badaniach mikrostruktur muszli mięczaków (Mollusca). Młodzi w paleontologii VI – Potęga skamieniałości, Poznań, 27–28.11.2014 r. [poster]

 • Brom Krzysztof R., Pałdyna M., Broda Krzysztof, Dębowiec Alina, Szczepańczyk Ewelina, Zawodnik Oktawiusz, Łazuka Anna, 2014: Wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów Paradoxides na "rybki oligoceńskie". Młodzi w paleontologii VI – Potęga skamieniałości, Poznań, 27–28.11.2014 r. [poster]

 • Lach Rafał i Brom Krzysztof R., 2014: Pedomorfoza czy peramorfoza – stan wiedzy na temat heterochronii u trylobitów. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - Arthropod, Katowice, 30.05–1.06.2014 r. [poster]

 • Leśko Katarzyna, Brom Krzysztof R. i Lach Rafał, 2014: Tafonomia eksperymentalna dzisiejszych małżów jako klucz do poznania przeszłości. VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Kraków, 9–11.05.2014 r. [poster]

 • Brom Krzysztof R., 2014: HAM, czyli hipotetyczny przodek mięczaków – porównanie anatomiczne oraz morfologiczne z obecnie żyjącymi mięczakami oraz hipotezy dotyczące powstania muszli. VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Kraków, 9–11.05.2014 r. [poster]

 • Brom Krzysztof R., 2014: Muszle mięczaków a inżynieria bioniczna. XIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków, Ustroń, 24–27.04.2014 r. [poster]

 • Gorzelak Przemysław, Brom Krzysztof R., Trzęsiok Dawid, Lach Rafał, Leśko Katarzyna i Salamon Mariusz A., 2013: Diversity dynamics of post-Paleozoic crinoids and the characterization of agents of selection. Arbeitstreffen deutschsprachiger Echinodermenforscher, Stuttgard, 22-24.11.2013 r. [poster]

 • Brom Krzysztof R., Brzozowska Katarzyna, Doleżych Bogdan i Tarnawska Monika, 2013: Ekspresja białek Hsp40, Hsp70 oraz Hsp70 u stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) pod wpływem działania pestycydu – dimetoatu w warunkach laboratoryjnych. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – Arthropod, Katowice, 23–25.05.2013 r. [poster]

 • Brom Krzysztof R., 2013: Dlaczego Grumpy Cat jest nie w sosie? Czyli o negatywnych skutkach chowu wsobnego. II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, Katowice, 16–17.03.2013 r. [poster nagrodzony nagrodą publiczności]

 • Brzozowska Katarzyna, Brom Krzysztof R., Francikowski Jacek i Kędziorski Andrzej, 2011: Standaryzacja warunków pomiarowych a poziom stymulowanej aktywności lokomotorycznej świerszcza domowego (Acheta domesticus). Ogólnopolska Konferencja Studentów Biologii z okazji 90-lecia Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 08–09.04.2011 r. [poster] 
Wykonał W. Krawczyński (2017)