Mgr Ewelina Borcuch


    CV:
  • 2006 — magister geologii o specjalności stratygraficzno-poszukiwawczej (Uniwersytet Śląski) 
 
eveglider@o2.pl

 

Adresy:

            tel. 32--3689-377,
            fax. 32--291-58-65; Stanowisko i pełnione funkcje:

 
Wykonał W. Krawczyński (2009)