dr Agnieszka Pisarzowska


    CV:
  • 2001: magister geologii o specjalności geochemia i mineralogia (Uniwersytet Śląski)


  • 2009: doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii (Uniwersytet Śląski)
    Geochemia stabilnych izotopów węgla i tlenu na pograniczu franu dolnego i środkowego (górny dewon) na obszarze południowego szelfu Laurussii. 
 
ndpisarz@cyf-kr.edu.pl


Adresy:

Obecnie: Laboratorium Geochemii Izotopów, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków


Zainteresowania naukowe: Ważniejsze publikacje: