Nowości na stronie

10 VI 2018
Uzupełnienie wykazu publikacji

29 V 2018
Uzupełnienie wykazu publikacji

9 V 2018
Uzupełnienie wykazu publikacji

8 IV 2018
Uzupełnienie wykazu publikacji

1 II 2018
Uzupełnienie wykazu publikacji

11 X 2017
Uzupełnienie składu osobowego i wykazu publikacji

19 IX 2017
Uzupełnienie wykazu publikacji

26 VI 2017
Uzupełnienie wykazu publikacji

7 VI 2017
Uzupełnienie wykazu publikacji

18 IV 2017
Uzupełnienie wykazu publikacji

5 IV 2017
Uzupełnienie wykazu publikacji

2 II 2017
Uzupełnienie składu osobowego i wykazu publikacji

10 XII 2016
Uzupełnienie wykazu publikacji

10 XI 2016
Uzupełnienie wykazu publikacji

17 IX 2016
Uzupełnienie wykazu publikacji

17 VI 2016
Uzupełnienie wykazu publikacji

22 IV 2016
Od 15 kwietnia 2016 jesteśmy na Facebooku


5 IV 2016
Uzupełnienie wykazu publikacji

25 II 2016
Uzupełnienie wykazu publikacji

2 II 2016
Uzupełnienie wykazu publikacji

14 I 2016
Uzupełnienie wykazu publikacji

28 XII 2015
Uzupełnienie wykazu publikacji

7 XII 2015
Uzupełnienie wykazu publikacji

2 XII 2015
Uzupełnienie wykazu publikacji i aktualizacja linków czasopism polskich

18 XI 2015
Uzupełnienie wykazu publikacji

4 XI 2015
Uzupełnienie wykazu publikacji

25 X 2015
Uzupełnienie wykazu publikacji

23 IX 2015
Uzupełnienie składu osobowego i wykazu publikacji

27 VI 2015
Uzupełnienie wykazu publikacji

10 VI 2015
Uzupełnienie składu osobowego i wykazu publikacji

22 IV 2015
Uzupełnienie wykazu publikacji

20 I 2015
Uzupełnienie wykazu publikacji

15 I 2015
Uzupełnienie wykazu publikacji

28 XII 2014
Uzupełnienie wykazu publikacji

6 XI 2014
Uzupełnienie składu osobowego

2 IX 2014
Uzupełnienie wykazu publikacji

25 VII 2014
Uzupełnienie wykazu publikacji

1 V 2014
Uzupełnienie wykazu publikacji

7 IV 2014
Uzupełnienie wykazu publikacji

26 III 2014
Uzupełnienie wykazu publikacji

20 III 2014
Uzupełnienie wykazu publikacji oraz składu osobowego

6 I 2014
Uzupełnienie wykazu publikacji

27 XI 2013
Uzupełnienie wykazu publikacji

2 XI 2013
Uzupełnienie wykazu publikacji

1 IX 2013
Uzupełnienie wykazu publikacji

10 VIII 2013
Uzupełnienie wykazu publikacji

22 VII 2013
Uzupełnienie wykazu publikacji

19 VI 2013
Uzupełnienie wykazu publikacji

18 III 2013
Uzupełnienie wykazu publikacji

21 II 2013
Uzupełnienie wykazu publikacji

21 I 2013
Uzupełnienie wykazu publikacji

6 I 2013
Uzupełnienie wykazu publikacji

8 XII 2012
Uzupełnienie wykazu publikacji oraz składu osobowego

30 VIII 2012
Uzupełnienie wykazu publikacji

28 VI 2012
Uzupełnienie wykazu publikacji

18 VI 2012
Uzupełnienie wykazu publikacji

13 VI 2012
Aktualizacja linków czasopism polskich

11 IV 2012
Uzupełnienie wykazu publikacji

15 III 2012
Uzupełnienie wykazu publikacji

23 II 2012
Uzupełnienie wykazu publikacji

11 I 2012
Uzupełnienie wykazu publikacji

2 I 2012
Uzupełnienie wykazu publikacji

27 XI 2011
Uzupełnienie wykazu publikacji

19 XI 2011
Uzupełnienie wykazu publikacji

29 VIII 2011
Uzupełnienie wykazu publikacji

1 V 2011
Zmiana nazwy jednostki na Katedrę Paleontologii i Stratygrafii
Przeredagowanie strony w związku ze zmianą nazwy, uzupełnienie składu osobowego, prowadzonych zajęć dydaktycznych

25 III 2011
Uzupełnienie wykazu publikacji

15 III 2011
Uzupełnienie wykazu publikacji

17 I 2011
Archiwizacja strony XXI Konferencji Naukowej Sekcji Paleontologicznej PTG

13 I 2011
Uzupełnienie wykazu publikacji

2 I 2011
Uzupełnienie wykazu publikacji

17 XI 2010
Uzupełnienie wykazu publikacji

2 X 2010
Uzupełnienie kroniki Zakładu

18 IX 2010
Uzupełnienie wykazu publikacji

22 VIII 2010
Uzupełnienie wykazu publikacji

8 VIII 2009
Nowa lista czasopism z listy filadelfijskiej 2009

2 VIII 2010
Uzupełnienie wykazu publikacji

15 I 2010
Uzupełnienie wykazu publikacji

9 XII 2009
Dodano linki do czasopism
Geologia Sudetica i Mineralogia
Odświerzono linki do polskich instytucji

25 XI 2009
Dodano nowy link do serwisu internetowego GeoSilesia

30 VIII 2009
Uzupełnienie wykazu publikacji oraz
Kroniki Zakładu

26 VI 2009
Nowa lista czasopism z listy filadelfijskiej 2008

3 VI 2009
Dodano link do czasopisma
Studia Geologica Polonica

19 V 2009
Uzupełnienia wykazu publikacji
Link do nowej wyszukiwarki matematycznej WolframAlpha

10 II 2009
Powstanie nowej strony Zakładu Stratygrafii i Paleontologii
na bazie stron Katedry Stratygrafii Ekosystemowej i Katedry Paleontologii i Biostratygrafii
Wykonał W. Krawczyński (2009)