Instytucje
polskie

Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski

Instytut Paleobiologii
PAN
im. R. Kozłowskiego

Państwowy Instytut Geologiczny

Główny Instytut Górnictwa

WGGiOŚ
Akademia
Górniczo-Hutnicza

Wydział Górnictwa i Geologii
Politechnika Śląska

Instytu Nauk Geologicznych
Uniwersytet Jagielloński

Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Komitet Badań Naukowych

Centrum Dziedzictwa
Przyrody
Górnego Śląska
 
wykonał W. Krawczyński (2009)