Wybrane
czasopisma
geologiczne
z listy
filadelfijskiej

     — czasopisma, w których publikowali pracownicy Katedry Paleontologii i Stratygrafii


Earth-Science
Reviews

INGENTA

Journal of
the Geological
Society

Bulletin
of the Geological Society
of America

International
Journal of
Earth Sciences

Terra Nova

Marine
Geology

INGENTA

Geological
Magazine

Basin
Research
INGENTA

New Zealand
Journal of Geology
and Geophysics

Geological
Journal

Geology

Journal of
Sedimentary
Research

Sedimentary
Geology

INGENTA

The Journal
of Geology

Episodes

Coral Reefs

INGENTA

Doklady
Earth Sciences

Lithology and
Mineral Resources

INGENTA

Evolution

Chemical Geology

INGENTA

Sedimentology

INGENTA

Canadian
Journal of
Earth Sciences

INGENTA

International
Geology Review

INGENTA

Scottish
Journal of
Geology

INGENTA

Science in China
Series D:
Earth Sciences

Journal of Asian
Earth Sciences

INGENTA

GeoTimes

Geologica
Carpathica

Proceedings
of the Yorkshire
Geological
Society

Russian
Geology and
Geophysics

inna strona

Geological
Quarterly

Australian
Journal of
Earth Sciences

INGENTA

Bulletin of the
Geological
Society of
Denmark

Norwegian
Journal of
Geology

Journal of
Petroleum
Geology
INGENTA

Bulletin of
Geosciences

— link zmarł

Zbiór około 700-set linków do czasopism z dziedziny Nauk o Ziemi znajduje się tutaj     
Ponad 240 linków do czasopism paleontologicznych J. Harrisa     
Inny zbiór linków z Instytutu w Mainz    
wykonał W. Krawczyński (2009)