II termin egzaminu

16 i 17 września 2013r. od godz. 9.00, budynek laboratoryjny, p. 208 (kolejność wg ustalonej listy)Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu (modułu)
GEOLOGIA HISTORYCZNA
Z PODSTAWAMI STRATYGRAFII
dla I roku geologii

Część 0

!!!TABELA STRATYGRAFICZNA!!!

Część I

Część II

Część IIIprowadzący moduł
dr Wojciech Krawczyński

© by W. Krawczyński (2007)