Kronika wydarzeń
Katedry Paleontologii i Stratygrafii
13—16 września 2010
XXI Konferencja Sekcji Paleontologicznej PTG w Żarkach-Letnisko "Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni"


Cykliczna, krajowa konferencja paleontologów została zorganizowana tym razem przez nasz Zakład Stratygrafii i Paleontologii Uniwersytetu Śląskiego przy współudziale Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego. Udział wzięło 57 osób. Wygłoszono 34 referaty oraz zaprezentowano 19 posterów. Streszczenia posterów i referatów zostały zamieszczone w materiałach konferencyjnych.Po konferencji zorganizowano dwie wycieczki geologiczne:


Uczystnicy konferencji przed hotelem "Kinga" w Żarkach-Letnisko (fot. W.Krawczyński)23—27 sierpnia 2010
Prace terenowe na stanowisku paleontologicznym
z triasowymi skamieniałościami w Zawierciu


artykuł z Dzienniku Zachodnim
sierpień 2010
dr Michał Zatoń i dr Mariusz Salamon na VIII Międzynarodowym Kongresie Jurajskim w Chinach


Gmach kongresowy w Shehong (prowincja Syczuan).
Otwarcie kongresu.
Odsłonięcie lądowych osadów dolnojurajskich w Shehong.
Muzeum Dinozaurów w Zigong.
Śpiący Budda wykuty w skale, Dazu.
27—31 lipca 2009
Prace terenowe na nowym stanowisku paleontologicznym
z triasowymi skamieniałościami w Zawierciu

16 marca 2009Ogólnopolska studencka konferencja paleontologów

"Młodzi w paleontologii"

Zorganizowana przez
Studenckie Koło Naukowe Paleontologów "Paradoxides"
Zakład Stratygrafii i Paleontologii oraz
Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi

PROGRAMstyczeń 2009
Wyprawa badawcza dra Michała Zatonia do Argentyny


Członkowie prac terenowych przy Muzeum Olsachera w Zapala, prowincja Neuquén.
Od lewej: Alberto C. Garrido, Leszek Marynowski, Horacio Parent i Michał Zatoń.
Skamieniały "las" środkowojurajski w Rincón del Águila, prowincja Neuquén.
Parque Provicial Aconcagua, prowicja Mendoza. W tle najwyższy szczyt obu Ameryk – Aconcagua (6962 m n.p.m.).
Prace terenowe w suchym korycie rzeki, Picún Leufú, prowincja Neuquén.
Michał Zatoń i Horacio Parent obok szkieletu gigantozaura w Muzeum Carmen Funes w Plaza Huincul (Prowincja Neuquén).
15 stycznia 2009

Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Agnieszki Pisarzowskiej

pt. "Geochemia stabilnych izotopów węgla i tlenu na pograniczu franu dolnego i środkowego (górny dewon) na obszarze południowego szelfu Laurussii"


Promotor:
Prof. Dr hab. Grzegorz Racki (Uniwersytet Śląski)
Recenzenci:
Prof. Dr hab. Marek Narkiewicz (PIG, Warszawa)
Prof. UJ Dr hab. Zbigniew Sawłowicz (Uniwersytet Jagielloński)


foto: T.Wrzołek & W.Krawczyński


1 października 2008

Powstanie Zakładu Stratygrafii i Paleontologii
utworzonego z połączenia
Katedry Paleontologii i Biostratygrafii
oraz Katedry Stratygrafii Ekosystemowej


Wykonał W. Krawczyński (2009)