Prace doktorskie
z zakresu paleontologii i stratygrafii
obronione na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego

1991

Monika Jachowicz
Występowanie Acritarcha w utworach górnego permu Polski.
promotor:
prof. dr hab. Hanna Górka (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)
recenzenci:
doc. dr hab. Jadwiga Karczewska (Insystut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa)
prof. dr hab. Stanisław Bukowy (Uniwersytet Śląski)1995

Andrzej Boczarowski
Szkarłupnie bezłodygowe z dewonu Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie stratygraficzne.
promotor:
prof. dr hab. Jerzy Dzik (Insystut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa)
recenzenci:
prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Adam Urbanek (Insystut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa)
dr hab. Jerzy Trammer (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)


1998

Paweł Filipiak
Badania mikroflorystyczne na granicy dewonu z karbonem w Górach Świętokrzyskich.
promotor:
prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz (Uniwersytet Śląski)
recenzenci:
prof. dr hab. Elżbieta Turnau (Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, Kraków)
prof. dr hab. Krystyna Kruszewska (Uniwersytet Śląski)


1999

Wojciech Krawczyński
Ślimaki żywetu i franu polskiej części południowego szelfu Laurussii.
promotor:
dr hab. Grzegorz Racki (Uniwersytet Śląski)
recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Dzik (Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa)
prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz (Akademia Górnoczo-Hutnicza, Kraków)


2003

Mariusz Salamon
Środkowotriasowe liliowce (Crinoidea) obszaru świętokrzyskiego.
promotor:
dr hab. Edward Głuchowski (Uniwersytet Śląski)
recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Trammer (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Grzegorz Racki (Uniwersytet Śląski)


Elena Sokiran
Późnodewońskie spiriferidy (Brachiopoda) platformy wschodnioeuropejskiej – aspekty taksonomii i ekologii.
promotor:
dr hab. Andrzej Baliński (Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa)
recenzenci:
dr hab. Ireneusz Walaszczyk (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Edward Głuchowski (Uniwersytet Śląski)


Małgorzata Sobstel
Stratygrafia dewonu południowo-zachodniej części masywu małopolskiego.
promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Racki (Uniwersytet Śląski)
recenzenci:
dr hab. Stanisław Skompski (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Hanna Matyja (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa)

2007

Michał Zatoń
Amonity z iłów rudonośnych (bajos – baton) Jury Polskiej.
promotor:
prof. dr hab. Ryszard Marcinowski (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)
recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Dzik (Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Prof. UŚ dr hab. Edward Głuchowski (Uniwersytet Śląski)

2009

Agnieszka Pisarzowska
Geochemia stabilnych izotopów węgla i tlenu na pograniczu franu dolnego i środkowego (górny dewon) na obszarze południowego szelfu Laurussii.
promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Racki (Uniwersytet Śląski)
recenzenci:
prof. dr hab. Marek Narkiewicz (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa)
Prof. UJ dr hab. Zbigniew Sawłowicz (Uniwersytet Jagielloński)Wykonał W. Krawczyński (2009)